Блистер машина Horn + Noack DPN 760

Година: 2000

Дължина на формоване 156 mm
Дълбочина на формоване 24 mm
Цикъл/мин 40
Ширина на формоване 138 mm
Максимална ширина на фолиото 165 mm
Общо изискване за мощност 13 kW

Блистер машина IMA C90 - A91

Година: 1998

Дължина на формоване 127 mm
Ширина на формоване 85 mm

BOSCH TLT 1400 – CUK 3040

Година: 1997

Дължина на формоване 210 mm
Дълбочина на формоване 180 mm
Цикъл/мин 400
Ширина на формоване 155 mm
Максимална ширина на фолиото 145 mm

Uhlmann UPS 300

Година: 2001

Дължина на формоване 400 mm
Дълбочина на формоване 10 mm
Цикъл/мин 60
Ширина на формоване 170 mm
Максимална ширина на фолиото 156 mm
Общо изискване за мощност 6 kW

Uhlmann UPS 1020

Година: 1996

Дължина на формоване 110 mm
Дълбочина на формоване 12 mm
Цикъл/мин 300
Ширина на формоване 180 mm
Максимална ширина на фолиото 200 mm
Общо изискване за мощност 13 kW

Uhlmann UPS4 ETX

Година: 2001

Дължина на формоване 140 mm
Дълбочина на формоване 35 mm
Ширина на формоване 39 mm
Максимална ширина на фолиото 298 mm

Famar AP

Година: 1993

Дължина на формоване 135 mm
Дълбочина на формоване 35 mm
Цикъл/мин 60
Ширина на формоване 148 mm
Максимална ширина на фолиото 230 mm
Общо изискване за мощност 9 kW

BOSCH TLT 1400

Година:

Дължина на формоване 180 mm
Дълбочина на формоване 151 mm
Цикъл/мин 400
Ширина на формоване 145 mm
Максимална ширина на фолиото 155 mm

Uhlmann UPS 1020

Година: 1991

Дължина на формоване 112 mm
Дълбочина на формоване 12 mm
Цикъл/мин 300
Ширина на формоване 180 mm
Максимална ширина на фолиото 200 mm
Общо изискване за мощност 13 kW

Uhlmann UPS300

Година: 2001

Дължина на формоване 110 mm
Дълбочина на формоване 10 mm
Цикъл/мин 50
Ширина на формоване 150 mm
Максимална ширина на фолиото 170 mm
Общо изискване за мощност 8 kW

Блистер машина Noack / ROMAC0 DPN760 / AS 100 Гореща оферта

Година: 1995

Дължина на формоване 150 mm
Дълбочина на формоване 60 mm
Ширина на формоване 100 mm
Общо изискване за мощност 8 kW

IMA C60

Година: 1993

Дълбочина на формоване 12 mm
Цикъл/мин 120

IMA P.O.D.

Година: 2011

Дължина на формоване 95 mm
Цикъл/мин 120
Ширина на формоване 100 mm

CAM M92X

Година: 2002

Ширина на формоване 170 mm
Максимална ширина на фолиото 286 mm
Дълбочина на формоване 12 mm
Цикъл/мин 45

Marchesini MB 430

Година: 2008

Дължина на формоване 210 mm
Дълбочина на формоване 9.5 mm
Цикъл/мин 300
Ширина на формоване 150 mm
Максимална ширина на фолиото  mm
Общо изискване за мощност 3 kW

Блистер машина DPB 250

Година: 2014

Обхват на движение: 40 - 160 мм Диализна хартия: 50 - 100 g x 250 mm Машината никога не е използвана

Marchesini MB 440 / BA 400

Година: 1989

Дълбочина на формоване 12 mm
Цикъл/мин 55
Максимална ширина на фолиото 280 mm

59 000 €

Вижте продукта

GB Великобритания


IMA TR-100

Година: 2000

Дължина на формоване 190 mm
Цикъл/мин 60
Ширина на формоване 130 mm

Блистер машина TEPRO Machine & Pac System Tepro GP2000

Година: 2021

Дължина на формоване 370 mm
Дълбочина на формоване 100 mm
Ширина на формоване 500 mm

Empak PRS1

Година: 1999

Дължина на формоване 130 mm
Дълбочина на формоване 12 mm
Цикъл/мин 80
Ширина на формоване 130 mm
Максимална ширина на фолиото 120 mm