EV Battery Li-Ion Battery

Година:

В момента тази линия произвежда призматични акумулатори с LiFePo4 катод, капацитет 100Ah с размери 60 x 120 x 235 mm в алуминиев корпус. Максималното дневно количество е 50 броя/ден. Продажбата включва всички машини и суровини за производството, техническа документация за производството на същите машини, пускане в експлоатация и обучение на мястото на инсталиране. В бъдеще е възможно: евтино увеличаване на …

Complete incinerator waste-to-energy plant

Година: 2015

Инсинератор, пълна инсталация за производство на енергия от отпадъци Средно производство 25 000 тона отпадъци годишно, в зависимост от калоричността на изгаряните отпадъци, докато заводът за солидификация и стабилизация на отпадъци, изследователският център и лабораторията могат да обработват над 100 000 тона отпадъци годишно. Изгарянето на тази инсталация в допълнение към производството на електроенергия от 3 MW е предназначено повече …