Електроцентрала Zetaltec 1250

Година:

Аксиален вентилатор Zetaltec Magenta 1250 - Тип VHA 1250.5.4 - Напрежение 400 V - R.P.M. 1475 - Статично налягане (PA)1066 - Мощност на двигателя Kw 75 - Обем на дебита 110,880 mc/h. - 30,8 mc/s - Сериен № 4047C - Двоен шумозаглушител Спецификации в приложения pdf