Romaco P100

Година: 2001

Капацитет единици 100 u/mn
Максимална дължина (C) 150 mm
Максимална ширина (B) 60 mm
Минимална дължина (C) 60 mm
Минимална ширина (B) 15 mm
Минимална височина (A) 20 mm

CAM HV 2

Година: 2006

Капацитет единици 260 u/mn
Максимална дължина (C) 230 mm
Максимална ширина (B) 160 mm
Минимална дължина (C) 70 mm
Минимална ширина (B) 20 mm
Минимална височина (A) 12 mm

CAM HF77

Година: ~ 2000

Капацитет единици 300 u/mn
Максимална дължина (C) 200 mm
Максимална ширина (B) 70 mm
Минимална дължина (C) 50 mm
Минимална ширина (B) 12 mm
Минимална височина (A) 20 mm

Marchesini BA300

Година: 2002

Капацитет единици 300 u/mn
Максимална дължина (C) 200 mm
Максимална ширина (B) 70 mm
Минимална дължина (C) 78 mm
Минимална ширина (B) 13 mm
Минимална височина (A) 25 mm

IMA Flexa AV

Година: 2003

Капацитет единици 150 u/mn
Максимална дължина (C) 170 mm
Максимална ширина (B) 90 mm
Минимална дължина (C) 55 mm
Минимална ширина (B) 15 mm
Минимална височина (A) 12 mm

Marchesini MA315

Година: 1991

Капацитет единици 180 u/mn
Максимална дължина (C) 200 mm
Максимална ширина (B) 70 mm
Минимална дължина (C) 71 mm
Минимална ширина (B) 15 mm
Минимална височина (A) 25 mm

CAM HV2

Година: 2000

Капацитет единици 260 u/mn
Максимална дължина (C) 230 mm
Максимална ширина (B) 70 mm
Минимална дължина (C) 70 mm
Минимална ширина (B) 12 mm
Минимална височина (A) 20 mm


Marchesini MA50

Година: 2009

Капацитет единици 70 u/mn
Максимална дължина (C) 200 mm
Максимална ширина (B) 190 mm
Минимална дължина (C) 75 mm
Минимална ширина (B) 40 mm
Минимална височина (A) 20 mm

Употребявана Картонираща машина BOSCH CUK 1060

Година: 1993

Минимална дължина (C) 75 mm
Минимална ширина (B) 34 mm
Минимална височина (A) 15 mm
Максимална дължина (C) 260 mm
Максимална ширина (B) 120 mm
Максимална височина (A) 85 mm

Marchesini MA 50

Година: 2009

Капацитет единици 70 u/mn
Максимална дължина (C) 200 mm
Максимална ширина (B) 190 mm
Минимална дължина (C) 75 mm
Минимална ширина (B) 40 mm
Минимална височина (A) 20 mm

Romaco Promatic Bipak/S

Година: 2014

Капацитет единици 90 u/mn
Максимална дължина (C) 250 mm
Максимална ширина (B) 100 mm
Минимална дължина (C) 50 mm
Минимална ширина (B) 18 mm
Минимална височина (A) 20 mm

Romaco AS300

Година: 2002

Капацитет единици 280 u/mn
Максимална дължина (C) 200 mm
Максимална ширина (B) 70 mm
Минимална дължина (C) 65 mm
Минимална ширина (B) 12 mm
Минимална височина (A) 25 mm

IWKA CPE

Година: 1995

Капацитет единици 80 u/mn
Максимална дължина (C) 180 mm
Максимална ширина (B) 75 mm
Минимална дължина (C) 55 mm
Минимална ширина (B) 20 mm
Минимална височина (A) 15 mm

Romaco AS300

Година: 2002

Капацитет единици 280 u/mn
Максимална дължина (C) 200 mm
Максимална ширина (B) 70 mm
Минимална дължина (C) 65 mm
Минимална ширина (B) 12 mm
Минимална височина (A) 25 mm

Marchesini BA 100

Година: 1998

Капацитет единици 80 u/mn
Максимална дължина (C) 170 mm
Максимална ширина (B) 90 mm
Минимална дължина (C) 50 mm
Минимална ширина (B) 20 mm
Минимална височина (A) 2 mm

Marchesini BA400

Година: 1990

Капацитет единици 400 u/mn
Максимална дължина (C) 200 mm
Максимална ширина (B) 70 mm
Минимална дължина (C) 80 mm
Минимална ширина (B) 13 mm
Минимална височина (A) 25 mm

Uhlmann C100 Horizontal Cartoner Uhlmann C100 Horizontal Cartoner

Година: 1998

Капацитет единици 100 u/mn
Максимална дължина (C) 150 mm
Максимална ширина (B) 100 mm
Минимална дължина (C) 70 mm
Минимална ширина (B) 30 mm
Минимална височина (A) 15 mm

31 500 €

Вижте продукта

GB Великобритания


MARCHESINI BA 100

Година: 1983

Капацитет единици 120 u/mn
Максимална дължина (C) 170 mm
Максимална ширина (B) 100 mm
Минимална дължина (C) 50 mm
Минимална ширина (B) 18 mm
Минимална височина (A) 12 mm

MARCHESINI BA 400

Година: 1981

Капацитет единици 300 u/mn
Максимална дължина (C) 150 mm
Максимална ширина (B) 70 mm
Минимална дължина (C) 78 mm
Минимална ширина (B) 25 mm
Минимална височина (A) 15 mm