Лиофилизатор EDWARDS MOD 1700

Година: 1980

Обем на камерата 20 L
Капацитет на капана за замразяване 5 L
Брой тави 2
Повърхност на тавата 0.2 m²
Минимална Т° 40 °C

terruzzi 6 mq

Година: 2000

Обем на камерата -6 L
Капацитет на капана за замразяване 90 L
Брой тави 6
Повърхност на тавата 1 m²
Минимална Т° 60 °C

Лабораторна сушилня за замразяване HOF GT / Lyo (2,16 m2) за флакони с "тапа"

Година:

Обем на камерата 645 L
Капацитет на капана за замразяване 2,2 L
Брой тави 6
Повърхност на тавата 0.36 m²
Минимална Т° -80 °C

SERAIL CS15-1

Година: 2009

Обем на камерата 683 L
Минимална Т° -65 °C
Повърхност на тавата 1.02 m²
Брой тави 4

Criofarma C74-6

Година: 2018

Обем на камерата 350 L
Минимална Т° -75 °C
Повърхност на тавата 4 m²
Брой тави 8

Lyomac Lyopro-16.2 Ниско работно време

Година: 2014

Обем на камерата 2000 L
Капацитет на капана за замразяване 100 L
Брой тави 15
Повърхност на тавата 1.08 m²
Минимална Т° -75 °C

Лиофилизатор CUDDON LTD FD80 LT/T

Година: 2005

Сушилня за замразяване CUDDON FD80 LT/T КОЕТО БЕ ПРАКТИЧЕСКИ ИЗЦЯЛО РЕМОДИРИРАНО ПРЕЗ 2017 г. от Coolvacum

Usifroid SMH 301

Година: 1986

Повърхност на тавата 5.46 m²
Брой тави 7
Минимална Т° -70 °C

Usifroid SMH 604

Година: 1989

Повърхност на тавата 6 m²

Telstar VA-liof-101

Година: 2001

Повърхност на тавата 6 m²

OPTIMA FD D29

Година: 2015

Обем на камерата 10582 L
Минимална Т° 130 °C
Повърхност на тавата 28.5 m²
Брой тави 16

Edwards MINI-FAST 1700

Година: ~ 1980

Минимална Т° -80 °C
Брой тави 3

Usifroid SMH

Година: 1998

Повърхност на тавата 28.8 m²
Брой тави 15
Капацитет на капана за замразяване 10 L

Usifroid SMH

Година: 1998

Повърхност на тавата 28.8 m²
Брой тави 15
Капацитет на капана за замразяване 10 L

Използван лиофилизатор OPTIMA FD D29

Година: 2015

Обем на камерата 10582 L
Минимална Т° 130 °C
Повърхност на тавата 28.5 m²
Брой тави 16

Turkish -

Година:

Брой тави 24

Edwards 2-СF

Година: 1981

Повърхност на тавата 13.9 m²
Брой тави 8
Минимална Т° -70 °C

USIFROID SMH1500

Година: 1990

Обем на камерата 6500 L

USIFROID SMH1000

Година: 1985

Обем на камерата 6500 L
Капацитет на капана за замразяване 200 L
Брой тави 13
Повърхност на тавата 0.8 m²
Минимална Т° -75 °C