Man Roland 204 E OB

Година: 2004

Макс. дължина на хартията 74 cm
Брой копия 38 Mio
Макс. ширина на хартията 52 cm

Komori Spica 429

Година: 2008

74 cm
105,5 Mio
53 cm

Polly 474

Година: 2002

52 cm
80 Mio
72 cm
Офсет шест цвята Heidelberg SM 74

Година: 1997

Макс. дължина на хартията 50 cm
Брой копия 178 Mio
Сушилня И
Макс. ширина на хартията 70 cm
Усъвършенстване Не
Единица за нанасяне на покритие Не