Машина за кръгло плетене Mayer Interrib 4-1.6

Година: 1999

Ø 864 mm
Брой хранилки 108
Брой цилиндри 0
Габарит 16-18
Брой шпиндели 3840


Машина за кръгло плетене Mayer Interrib 1.6

Година: 1995

Ø 762 mm
Брой хранилки 96
Брой цилиндри 1
Габарит 18
Брой шпиндели 3360

Машина за кръгло плетене Santoni Zenit SV

Година: 2018

Ø 863 mm
Брой хранилки 102
Габарит 28
Брой шпиндели 2940

Машина за кръгло плетене Relanit 3.2 II

Година: 2003

Ø 762 mm
Брой хранилки 96
Габарит 28
Брой шпиндели 2640

Машина за кръгло плетене Orizio CMON Interlock

Година: 1997

Ø 914.4 mm
Брой хранилки 72
Габарит 20
Брой шпиндели 4272

Машина за кръгло плетене Mayer Cie MV4 3.2

Година: 2004

Ø 762 mm
Брой хранилки 96
Брой цилиндри 1
Габарит 28
Брой шпиндели 2640

Машина за кръгло плетене Pilotel DJ 48

Година: 1996

Ø 762 mm
Брой хранилки 48
Габарит 20
Брой шпиндели 3744

Машина за кръгло плетене Orizio FIHN/C

Година: 1996

Ø 762 mm
Брой хранилки 90
Габарит 22
Брой шпиндели 2082

Машина за кръгло плетене Terrot S3P 172

Година:

Ø 762 mm
Брой хранилки 72
Габарит 24
Брой шпиндели 2268

Машина за кръгло плетене Mayer Relanit 4

Година:

Ø 762 mm
Брой хранилки 96
Габарит 28
Брой шпиндели 2640Mec-Mor Santoni CMP

Година: 2015

Габарит 20
Брой шпиндели 1650


JUMBERCA TLJ6E-PLUS

Година: 2000

Габарит 12
Брой шпиндели 1332
Брой хранилки 54

JUMBERCA TLJ6E

Година: 1998

Габарит 7
Брой шпиндели 782

Morat /Terrot MPK 2/3

Година: ~ 1983

Ø 24 mm
Брой хранилки 16
Габарит 14
Брой шпиндели 1060

Машина за кръгло плетене Mayer MLBF

Година:

Ø 762 mm
Брой хранилки 96
Габарит 22
Брой шпиндели 2068

Машина за кръгло плетене Mayer FLF

Година:

Ø 762 mm
Брой хранилки 44
Габарит 14
Брой шпиндели 2640